top of page
masaryk enchant-Colorized.jpg

Československý ústav zahraniční je nezávislý a dobrovolný spolek usilující o široký rozvoj styků se spolky, fundacemi (nadace a nadační fondy) a osobami pocházejícími ze zemí bývalého Československa, žijícími trvale v zahraničí a s jejich potomky, bez ohledu na politickou či náboženskou orientaci. Ke splnění tohoto poslání spolupracuje s různými českými a zahraničními institucemi, organizacemi, státními orgány a jednotlivci.
 

Československý ústav zahraniční byl založen 20. prosince 1928 na základě myšlenky prvního prezidenta republiky
T. G. Masaryka. Vznikl jako státem podporovaná, avšak nezávislá organizace. Od roku 1990 pokračuje Československý ústav zahraniční v masarykovské tradici demokratické práce ve prospěch krajanů.

logo_barva_web_155.png

O NÁS

Československý ústav zahraniční je nevládní, nepolitickou a dobrovolnou právnickou osobou. Posláním a účelem spolku je především péče o krajany žijící trvale v zahraničí, podpora a usnadnění jejich národních a kulturních styků s původní vlastí, udržování národního povědomí krajanů, pomoc při zajištění co nejkvalitnějšího vzdělávání jejich potomků, všestranná podpora rozvoje dobrých vztahů v zájmu upevňování národní sounáležitosti, spolupráce v oblasti kultury, ekonomiky a ve všeobecně společenských oblastech života.
 

freepik-export-20240613041218o55t_edited_edited_edited.png
o nás kotva
logo_barva_web_155.png

AKTIVITY

logo_barva_web_155.png

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY:

1
2
logo_barva_web_155.png
52673.jpg

Věnujeme se modernizaci krajanských škol, vybavování počítačových tříd a zasílání učebních pomůcek. Podporujeme hudební soubory, přispíváme na kroje a pomáháme českým školám bez hranic. Financujeme vydávání krajanských publikací a pořádáme letní kurzy češtiny pro
krajany.

logo_barva_web_155.png
41754.jpg

Od roku 1992 obdržel ČSÚZ více než 230 děkovných dopisů od krajanských spolků a českých škol v zahraničí. Tyto dopisy oceňují realizaci mnoha projektů zaměřených na zlepšení kvality výuky v českých školách a školkách v zahraničí, podporu krajanů při péči o mateřský jazyk a zachování kulturního dědictví.

enhance__subtle_2K_Standard_r_c_ (2)_edited.jpg

KONTAKTUJTE NÁS

Telefon: +420 257 533 732 / +420 257 533 734 
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuz.cz

ČESKOSLOVENSKÝ ÚSTAV ZAHRANIČNÍ
Karmelitská 25
118 31 Praha 1
Česká republika

bottom of page