top of page
  • Obrázek autoraČSÚZ

Památník T. G. Masaryka v Mexiku

Myšlenka instalovat na třídě Prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v mexickém hlavním městě sochu prvního československého prezidenta vznikla již kolem roku 1968 v hlavách krajanů.


Avenida Presidente Masaryk

Češi přicházeli do Mexika v několika migračních vlnách. Počtem několika desítek se zdaleka nemohou srovnávat s množstvím Poláků, Rakušanů či ostatních Evropanů žijících v Mexiku. Snad i pro jejich omezený vliv se v Mexiku nepodařilo instalaci prosadit ani zajistit výrobu sochy. Po politických změnách v Československu byl nápad oživen na vánoce 1989 v kruhu krajanů nespolupracujících s komunistickým velvyslanectvím. Námět, spolu s návrhem sochy místního sochaře J. Condeho byl velvyslanectvím zaslán 25.6. 1998 odboru OKKV. Na doporučení J. Lorenze, ředitele OKKV, se otázkou začal zabývat Československý ústav zahraniční v čele s předsedou J. Šlápotou.Jan Kasl, primátor hlavního města Prahy společně s R. Robles, předsedkyní vlády Mexico City, odhalují památník prvního československého prezidenta
Jan Kasl, primátor hlavního města Prahy společně s R. Robles, předsedkyní vlády Mexico City, odhalují památník prvního československého prezidenta

Po příjezdu nového velvyslance Libora Sečky v lednu 1999 velvyslanectví zahájilo jednání s vládou mexického hlavního města vedoucí k získání potřebných povolení. V dubnu 1999 poté požádalo o pomoc tehdejšího ministra pro místní rozvoj J. Císaře, který Mexiko navštívil. Po jednání s ním J. Císař i ČSÚZ současně oslovili i řadu významných českých politiků a Československý ústav zahraniční začal připravovat veřejnou soutěž s cílem vybrat vhodnou sochu. Vedením projektu na straně českého velvyslanectví v Mexiku byl pověřen II. tajemník J. Vytopil. Zájmy MZV v ČR zastupoval odbor OKKV vedený novou ředitelkou A. Prouzovou.


V Mexiku se mezitím postupně podařilo překonat návrhy na umístění sochy mimo vlastní Masarykovu třídu, na jejím zanedbaném konci či další varianty. Po jednání velvyslance L. Sečky s C. Cárdenasem, předsedou vlády hl. města a po Cárdenasově osobní intervenci byl jako místo instalace stanoven střed kruhového náměstí uprostřed Masarykovy třídy. Po intenzivních jednáních velvyslanectví 1. července 1999 od městského památkového úřadu získalo povolení k odstranění kašny stojící na místě instalace i obecné povolení ke stavbě sochy. Za podporu projektu předsedovi vlády C. Cárdenasovi osobně poděkoval prezident V. Havel dopisem z 12. července 1999.


Deska pod sochou T. G. Masaryka
Deska pod sochou T. G. Masaryka

Paralelně probíhala jednání s radnicí městské části Miguel Hidalgo o pojmenování dosud bezejmenného náměstí jménem T. G. Masaryka. Povolení získalo české velvyslanectví dne 25. srpna 2000. Mj. i díky podpoře ředitelky OKKV A. Prouzové mohl pamětní desku s novým názvem slavnostně odhalit ministr zahraničí J. Kavan dne 21. listopadu 1999. Čeští krajané tak získali symbol, jaký má málokterá z podstatně větších komunit v Mexiku. Město Praha později na oplátku schválilo návrh na pojmenování parku na Praze 6 jménem někdejšího mexického prezidenta L. Cárdenase.
Socha T.G. Masaryka na náměstí Presidente Tomás Garrigue Masaryk v Mexico City památník je osázen květy v českých národních barvách
Socha T.G. Masaryka na náměstí Presidente Tomás Garrigue Masaryk v Mexico City památník je osázen květy v českých národních barvách

Projekt na umístění sochy T. G. Masaryka podpořil ministr zahraničí J. Kavan, počátkem října 1999 se k němu po své návštěvě v Mexiku přihlásila i předsedkyně Senátu L. Benešová a celá řada doprovázejících poslanců. Díky jednání ministra J. Císaře s pražským primátorem J. Kaslem se také podařilo překonat finančně i časově náročnější myšlenku na získání sochy ve veřejné soutěži. Rada města v čele s primátorem J. Kaslem projekt památníku pro Mexiko ocenila a schválila návrh věnovat hlavnímu městu Mexika zvětšenou kopii sochy autora O. Španiela v ceně 544.950 Kč. Tutéž kopii sochy město Praha připravovalo k odhalení na Hradčanském náměstí ke 150. výročí narození T. G. Masaryka v březnu 2000. Díky všem zmíněným osobnostem tak mohla být dne 29. prosince 1999 Československým ústavem zahraničním vyhlášena mezinárodní sbírka na sochu pro Mexiko. Byly vydány grafické listy zvoucí ke sbírce, pod nimiž se podepsali ministr zahraničí J. Kavan, předsedkyně Senátu L. Benešová, primátor Prahy J. Kasl, ministr pro místní rozvoj J. Císař a předseda Československého ústavu zahraničního J. Šlápota.


S pomocí prostředků získaných ve sbírce Československý ústav zahraniční zajistil přepravu sochy a v dubnu 2000 tak socha i první verze projektu mohly být na českém velvyslanectví oficiálně představeny nové předsedkyni vlády hlavního města Mexika R. Robles. Velvyslanectví při návštěvě předsedkyně vlády města na ZÚ získalo příslib podpory dosud neschváleného projektu i od nové vlády hlavního města.


České velvyslanectví v Mexiku v první polovině roku 2000 ve spolupráci s I. Sternem předsedou krajanské Asociace T. G: Masaryka postupně zajistilo návrhy projektů a rozpočtů na stavbu památníku. Při jednáních nové velvyslankyně V. Zemanové s předsedkyní vlády R. Robles a dalšími zástupci vlády města se podařilo podstatně posílit oficiální podporu projektu ze strany města, zajistit zbývající dokumenty nutné k zahájení stavby a urychlit její realizaci. Československý ústav zahraniční tak 2.srpna 2000 mohl vybrat variantu arch. R. Dávily del Valle z ministerstva pro urbánní rozvoj hlavního města Mexika v hodnotě 126.829,20 pesos (558.373 Kč). Přijetí oficiálního projektu později usnadnilo schvalovací proces a umožnilo ucházet se o podporu ze strany místní vlády.


Projekt tak mohl být předán ke stavbě ministerstvu pro místní rozvoj města Mexika. Stavební práce na památníku byly započaty 8. srpna 2000 odstraňováním fontány stojící ve středu náměstí. České velvyslanectví současně využilo situace k prosazení návrhu na výměnu oficiálního značení třídy i směrovek, které po desetiletí nesly chybné tvary jména T. G. Masaryka.


Koncem srpna Prahu na soukromé cestě navštívila předsedkyně vlády R. Robles, která jednala s primátorem J. Kaslem a seznámila se jak s první kopií sochy TGM na Hradčanském náměstí, tak i s parkem, který ponese jméno L. Cárdenase. Primátoru J. Kaslovi bylo současně vysloveno pozvání k oficiální návštěvě Mexika.


Dobré vztahy s vládou hlavního města se potvrdily v měsíci říjnu. Přestože byl vedení stavby předán šek k uhrazení nákladů na památník, po osobním rozhodnutí předsedkyně vlády R. Robles město dne 13. října oznámilo, že veškeré náklady na stavbu uhradí na vlastní náklady. V říjnu také velvyslanectví obdrželo poslední souhlasy s umístěním pamětní desky k soše v ceně 23 345 MXN (100 383 Kč) darované krajanskou obcí v Mexiku.


Socha obklopená květy v českých národních barvách a pamětní deska byly slavnostně odhaleny na státní svátek dne 28. října 2000 společně J. Kaslem a R. Robles. Primátor J. Kasl současně předal R. Robles donační listinu k soše. Odhalení se zúčastnili i zástupci ČSÚZ v čele se svým předsedou J. Šlápotou, bývalý ministr pro místní rozvoj J. Císař, někdejší velvyslanec ČR v Mexiku a v současnosti velvyslanec při Evropské unii L. Sečka, ministr pro městský rozvoj hl. města R. Eibenschutz, náměstek ministryně zahraničí J. Rebolledo, řada dalších osobností a krajanská obec. Květiny k pamětní desce položila manželka premiéra I. Zemanová spolu s primátorem J. Kaslem.Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page