top of page

Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR doc. Ing. Karel Havlíček besedoval v ČSÚZ

Aktualizováno: 3. 7.

Zasedací sál Československého ústavu zahraničního se 29. dubna do posledního místečka zaplnil účastníky besedy, na kterou přijal pozvání místopředseda Poslanecké sněmovny doc. Ing. Karel Havlíček Ph.D., MBA.Úvodem vzácný host vzpomněl na dlouholetého předsedu ČSÚZ Jaromíra Šlápotu, jehož náhlým úmrtím byl šokován. Právě jemu totiž už před časem slíbil, že na besedu do ČSÚZ přijde a netušil, že už se tam s ním nesetká. Poté poděkoval vedení a členům ČSÚZ za jejich aktivitu při realizaci projektů pro krajany v zahraničí. Ocenil, že cílem činnosti ČSÚZ není honba za ziskem či společenskou prestiží, ale poskytování nezištné pomoci. Současně vyslovil nespokojenost s tím, že stát na činnost ČSÚZ dostatečně nepřispívá.

Stav české společnosti vnímá místopředseda sněmovny jako tristní, mizí profesionalita, zaujetí pro něco, pracovitost. Lidé stále víc žijí v povrchnosti, v jakési bublině, kam nesmí proniknout žádný opačný názor. Ing. Havlíček jako pedagog svým studentům klade na srdce, aby se naučili především pracovat s informacemi, uvažovat o nich, jít do hloubky a mít na zřeteli, že nic není černobílé, pak se jim může dařit odlišovat informace fundované od těch falešných. Přál by si změnu ve společnosti tak, aby se nikdo nemusel obávat vyjádřit jiný názor, než oficiální, mít jiný názor na vztahy mezi státy či válečné konflikty. Informace je podle něj dobré vyhledávat mezi zahraničními zdroji, porovnávat různé zdroje a do hloubky o jejich sděleních uvažovat. Lidé nejsou hloupí. Jsou jen nešťastní a naštvaní, řekl.

Účastníci besedy se logicky zajímali o hodnocení konfliktu na Ukrajině. Host uvedl, že jde o obrovský problém, v němž je Rusko agresorem, ale čím dříve se konflikt ukončí tím lépe pro Ukrajinu, která teď nevítězí. Víc než 600 tisíc ukrajinských mužů v bojeschopném věku vlast opustilo a není jisté, že se tam vrátí. V Česku je ovšem stále oficiální názor, že Ukrajina musí zvítězit a vyhnat Rusy z Krymu. Ing. Havlíček se ale obává, že udržet Krym není reálné. Finanční prostředky, zbraně a munice, které jdou na Ukrajinu ze zahraničí, jen zpomalují neúspěch. Nakonec bude muset nastoupit kompromis.

Další část diskuse se zaměřila na česko-slovenské vztahy. Doc. Ing. Havlíček, kterému je 59 let a skoro polovinu života prožil v Československu, „kde jsme všichni jako jeden stát fandili jak českým tak slovenským sportovcům“, jak uvedl, byl v roce 1993 proti rozdělení státu. Po volbách na Slovensku ale pochopil, že Slováci už nechtěli snášet pragocentrismus. Je toho názoru, že by Praha měla přestat Slovensko poučovat a měla by je nechat jít cestou, kterou si oni sami vyberou. Byla chyba zrušit společná jednání vlád ČR a Slovenska a není dobrá ani současná situace uvnitř V4, která je rozložená a věnuje se proto jen nepodstatným věcem. Politici nemají právo si dělat rukojmí z občanů a firem.

Vzhledem k letošním volbám do Evropského parlamentu zajímal přítomné hostův názor na Evropskou unii. Ing. Havlíček řekl, že EU je prospěšný projekt, ale bylo chybné dovolit, aby se zabývala zcela nepodstatnými věcmi a zcela selhala při řešení energetiky, ochrany klimatu či v migrační politice. Energetická krize byla do jisté míry způsobena právě green dealem, který EU prosazuje a v jehož rámci bylo rozhodnuto rychle opustit fosilní paliva a utlumit využívání jaderné energie. Tím najednou nebylo dost energie a stali jsme se víc závislými na ruském plynu. Zavíráme v zájmu ochrany klimatu ocelárny, ačkoli oceli teď spotřebováváme víc, a dovážíme ji z Turecka, kde se vyrábí neekologicky s použitím uhlí. To je proti green dealu. Měli bychom se poučit z toho, že se něco nepodařilo a začít to dělat jinak.

Závěrem chtěli účastníci vědět, jaké zájmy by měli zástupci České republiky v EU prosazovat a hájit. Místopředseda sněmovny odpověděl, že bychom měli dělat vše pro to, aby EU byla zachována jako společenství států a nedopustit její rozdrobení na regiony. A měli bychom dělat vše pro to, aby si Česká republika udržela elementární soběstačnost, zejména v energetice a potravinách.

Jako každý přednášející si i doc. Ing. Karel Havlíček z besedy v ČSÚZ odnesl památního stříbrného lva a předsedkyně ČSÚZ Hana Hlaváčková mu jménem všech přítomných poděkovala za zajímavou diskusi.

Autor článku: Hebr

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page