VÍTEJTE!

  1. Aktuálně

Vážení členové Československého ústavu zahraničního,
dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi, která se uskutení  15. září  2021.

 Pozvanka.

  1. Vítejte na stránkách Československého ústavu zahraničního!

    Československý ústav zahraniční je nezávislý a dobrovolný spolek, usilující o široký rozvoj styků se sdruženími, spolky a osobami pocházejícími ze zemí bývalého Československa, žijícími trvale v zahraničí a s jejich potomky, bez ohledu na politickou či náboženskou orientaci. Posláním Československého ústavu zahraničního je péče o zahraniční krajany, podpora a usnadnění jejich národních a kulturních styků se starou vlastí, udržování národního povědomí, podpora ekonomické spolupráce a pomoc při návratu do vlasti. Ke splnění tohoto poslání spolupracuje ústav s různými čs. a zahraničními institucemi, organizacemi, státními orgány a jednotlivci. Dlouhodobě spolupracuje s univerzitami ve světě, které mají katedry bohemistiky.

    Československý ústav zahraniční byl založen po dlouhých přípravách dne 20. prosince 1928 v rámci oslav 10. výročí Československé republiky. Myšlenka na jeho ustavení pochází od prvního prezidenta republiky T.G. Masaryka a masarykovská tradice provázela činnost ústavu až do roku 1939, v letech 1945 až 1949 a znovu od roku 1990.

    Československý ústav zahraniční vznikl jako státem podporovaná, avšak nezávislá organizace. Za dobu desetileté existence do roku 1939 a v období od roku 1945 do současné doby prošel ústav několika kvalitativně odlišnými obdobími. Od 1. září 1989 Československý ústav zahraniční působí jako nezávislé občanské sdružení a navrátil se k masarykovské tradici demokratické práce ve prospěch krajanů a institucí podporující šíření českého a slovenského jazyka a kultury v zahraničí. Od roku 2017 jsme nezávislý a dobrovolný spolek.
    VÍCE ZDE