2022

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2022:

 

ČSÚZ zakoupil balíčky s výtvarnými pomůckami pro žáky prvních tříd českých škol ve Vídni, v Daruvaru, Končenici a Záhřebu
ČSÚZ finančně přispěl Masarykovu demokratickému hnutí na učebnice pro Masarykovu jubilejní školu v Užhorodu
ČSÚZ zakoupil interaktivní panel pro Českou mateřskou školu Ferdy Mravence v chorvatském Daruvaru
ČSÚZ finančně přispěl Školskému spolku Komenský ve Vídni na akce k Jubilejnímu roku Čechů a Slováků ve Vídni
ČSÚZ finančně přispěl Svazu Čechů v RCH na český jazyk a literaturu
ČSÚZ finančně přispěl ČSÚZ Bratislava
ČSÚZ zaslal České základní škole J. A. Komenského v chorvatském Daruvaru 3 notebooky
ČSÚZ zakoupil balíčky s výtvarnými pomůckami pro žáky prvních tříd českých škol ve Vídni, v Daruvaru, Končenici a Záhřebu
ČSÚZ zaslal sportovní potřeby České základní škole Josefa Růžičky v chorvatských Končenicích
ČSÚZ předplatil časopis Tvar pro Svaz Čechů v Republice Chorvatsko
Pravidelné informace o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v měsíčním Bulletinu ČSÚZ


 
 

PROJEKTY V LETECH