2021

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2021:

 

Finanční příspěvek na novou šatnu pro Mateřskou školu Ferdy Mravence v chorvatském Daruvaru
Finanční příspěvek na nové vydání učebnice češtiny Katedry bohemistiky univerzity ve Vídni
Finanční podpora celosvětové konference Komenského akademického klubu v USA a publikace časopisu Comenius
Finanční příspěvek Svazu Čechů v Chorvatsku na zájezd žáků do ČR
Finanční příspěvek Československému ústavu zahraničnímu v Bratislavě na ediční činnost a kulturní akce
Finanční příspěvek Českému spolku v Košicích na kulturní projekty
Pravidelné informace o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v měsíčním Bulletinu ČSÚZ
Pravidelné informace o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v časopise Leaders Magazine


 
 

PROJEKTY V LETECH