2020

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2020:

 

Pravidelné informace o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v časopise Leaders Magazine

 
 

PROJEKTY V LETECH