2020

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2020:

 

ČSÚZ finančně přispěl na Reprezentační a maturitní ples české a slovenské větve ve Vídni
ČSÚZ zakoupil skříň na výtvarné potřeby pro Českou základní školu J. A. Komenského v chorvatském Daruvaru
ČSÚZ zakoupil skříň na výtvarné potřeby pro Mateřskou školu Ferdy Mravence v chorvatském Daruvaru
ČSÚZ zakoupil dotykový panel pro Českou besedu Záhřeb
ČSÚZ zakoupil dotykový panel pro Českou základní školu J. A. Komenského v Chorvatském Daruvaru
ČSÚZ zaslal finanční příspěvek na technické vybavení divadelního sálu Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ finančně přispěl na vybavení učebny počítačovou technologií Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ finančně přispěl na vydávání krajanského časopisu ČECHOAUSTRALAN v Austrálii
ČSÚZ zaslal finanční příspěvek ČSÚZ v Bratislavě na ročenku v tiskové i digitální podobě
ČSÚZ zaslal finanční příspěvek Českému spolku v Košicích na projekty Ženského sboru spolku a Dny české kultury
ČSÚZ zaslal finanční příspěvek Českému spolku v Bratislavě na kulturně společenské aktivity
ČSÚZ uhradil roční předplatné časopisu Svazu Čechů v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil balíčky s výtvarnými potřebami pro prvňáčky českých škol ve Vídni a v Chorvatsku
ČSÚZ zaslal hračky a didaktické pomůcky pro Mateřskou školu Ferdy Mravence v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil sportovní potřeby pro Českou školu ve Svaté Heleně v Rumunsku
ČSÚZ zakoupil SW programy do magic boxů a interaktivních zobrazovačů pro MŠ v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil sportovní potřeby pro Českou školu ve Svaté Heleně v Rumunsku
ČSÚZ zaslal finanční příspěvek na technické vybavení a didaktické pomůcky České škole J. Růžičky v Končenicích v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil výtvarné potřeby pro Českou besedu Záhřeb
ČSÚZ zakoupil výtvarné a sportovní potřeby pro Mateřskou školu Ferdy Mravence v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil výtvarné potřeby pro Českou základní školu J. A. Komenského v Daruvaru v Chorvatsku
Pravidelné informace  o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v měsíčníku Bulletin ČSÚZ
Pravidelné informace o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v časopise Leaders Magazine

 
 

PROJEKTY V LETECH