2019

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2019:

 

ČSÚZ zakoupil výtvarné pomůcky pro Českou základní školu j. A. Komenského v chorvatském Daruvaru
ČSÚZ finančně přispěl na Reprezentační a maturitní ples Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ zakoupil elektronické klávesy a kytaru pro českou školu ve Svaté Heleně v Rumunsku
ČSÚZ zakoupil pro Školský spolek Komenský ve Vídni schůdky k trampolíně
ČSÚZ zakoupil sportovní potřeby pro českou školu ve Svaté Heleně v Rumunsku
ČSÚZ zakoupil sešity s notami a texty českých písní pro Svaz Čechů v Republice Chorvatsko
ČSÚZ předplatil časopis pro Svaz Čechů v Republice Chorvatsko
ČSÚZ finančně přispěl ČSÚZ Bratislava
ČSÚZ uhradil vstupné do kulturních zařízení žákům 6. a 7. tříd z českých škol z Chorvatska, kteří se zúčastnili Letní školy v ČR
ČSÚZ zaslal finanční příspěvek Masarykovu demokratickému hnutí na vzpomínkové     setkání v Užhorodu – 100. výročí připojení Podkarpatské Rusi k ČR
ČSÚZ zakoupil balíčky s výtvarnými potřebami pro prvňáčky českých škol v Chorvatsku a ve Vídni
ČSÚZ uhradil náklady na zhotovení busty T.G. Masaryka pro Svaz Čechů v Chorvatsku
Pravidelné informace o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v časopise Leaders Magazine
ĆSÚZ uhradil předplatné časopisu pro gymnázium v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ zaslal finanční příspěvek Klubu přátel Rakouska na knihy pro mateřskou školu a obecnou školu Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ uhradil předplatné časopisů pro katedry bohemistiky univerzit ve Lvově, Kyjevě, Minsku, Baku, Moskvě a Petrohradu

 

 

PROJEKTY V LETECH