2018

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2018:

 

 ČSÚZ finančně přispěl na nákup počítačů pro gymnázium Školského spolku Komenský ve Vídni

ČSÚZ finančně přispěl na Reprezentační a maturitní ples Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ finančně přispěl na vydávání časopisu Čechoaustralan v Austrálii
ČSÚZ finančně přispěl na vstupné do kulturních a zájmových zařízení – zájezd žáků českých škol z Chorvatska do ČR
ČSÚZ zakoupil 2 kroje (mužský a ženský) a 2 páry krpců pro univerzitu v Tchaj-peji na Tchaj-wanu
ČSÚZ předplatil časopisy pro Svaz Čechů v Republice Chorvatsko
ČSÚZ finančně přispěl na vydání časopisu Comenius Komenského akademického klubu
ČSÚZ zakoupil interaktivní panel pro Českou základní školu Josefa Růžičky v chorvatských Končenicích
ČSÚZ zakoupil balíčky výtvarných potřeb pro prvňáky českých škol v Chorvatsku a ve Vídni
ČSÚZ zakoupil multifunkční tiskárnu a výtvarné potřeby pro českou školu ve Svaté Heleně v Rumunsku
ČSÚZ zakoupil výtvarné potřeby pro družinu Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ zakoupil nábytek pro jesle Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ podpořil Mezinárodní dětskou výtvarnou a literární soutěž v Bystřici nad Pernštejnem
ČSÚZ předplatil časopisy pro gymnázium v Daruvaru
ČSÚZ finančně přispěl na vydávání časopisu Čechoaustralan v Austrálii
ČSÚZ předal terapeutický bazén ve formě lodě jeslím Školského spolku Komenský ve Vídni    
ČSÚZ uhradil předplatné časopisů pro katedry bohemistiky univerzit v Moskvě, Petrohradu, Minsku, Baku, Kyjevě a Lvově    
ČSÚZ zakoupil interaktivní panel pro Českou základní školu J. A. Komenského v chorvatském Daruvaru
Pravidelné informace o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v časopise Leaders Magazine

 

PROJEKTY V LETECH