2017

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2017:

 

ČSÚZ zakoupil interaktivní tabule, zvedací stojan a další zařízení pro Školský spolek Komenský ve Vídni

ČSÚZ finančně přispěl na Reprezentační a maturitní ples Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ zakoupil interaktivní tabuli, projektor a další příslušenství pro Školský spolek Komenský ve Vídni
ČSÚZ zakoupil 11 projektorů pro Školský spolek Komenský ve Vídni
ČSÚZ uhradil vstupné žákům českých škol z Chorvatska do kulturních a zájmových zařízení v České republice
ČSÚZ zakoupil 3 notebooky pro Českou základní školu Josefa Růžičky v chorvatských Končenicích
ČSÚZ zakoupil 11 držáků k projektorům pro Školský spolek Komenský ve Vídni
ČSÚZ zakoupil didaktické pomůcky pro jesle Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ uhradil předplatné časopisů pro Svaz Čechů v Republice Chorvatsko
ČSÚZ zakoupil didaktické pomůcky a hračky pro jesle Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ zakoupil interaktivní tabuli a příslušenství k interaktivní tabuli pro Českou základní školu J. A. Komenského v Daruvaru
ČSÚZ zakoupil nábytek pro jesle Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ finančně přispěl na sympozium o českém jazyce Svazu Čechů v Republice Chorvatsko
ČSÚZ uhradil předplatné časopisů pro gymnázium v chorvatském Daruvaru
ČSÚZ zakoupil výtvarné pomůcky pro družinu Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ zakoupil výtvarné pomůcky pro jesle Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ uhradil předplatné časopisů pro katedry univerzit v Moskvě, Petrohradu, Minsku, Baku, Kyjevě a Lvově
ČSÚZ uhradil předplatné časopisů pro gymnázium v chorvatském Daruvaru
ČSÚZ zakoupil sportovní potřeby pro školy Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ zakoupil sportovní potřeby pro gymnázium Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ zakoupil výtvarné potřeby pro Českou základní školu J. A. Komenského v Daruvaru a Českou mateřskou školu v Končenicích v Chorvatsku
Pravidelné informace o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v časopise Leaders Magazine

 

PROJEKTY V LETECH