2016

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2016:

 

ČSÚZ finančně přispěl na Reprezentační a maturitní ples Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ uhradil náklady na dovybavení šaten české mateřské školy Ferdy Mravence v Daruvaru
ČSÚZ uhradil náklady na pořízení 7 počítačů pro vybavení počítačové třídy české školy J. Růžičky v chorvatských Končenicích
ČSÚZ finančně přispěl Svazu Čechů v Republice Chorvatsko na Sympozium o českém jazyce
ČSÚZ finančně přispěl České škole bez hranic v Bruselu zejména na výuku českého jazyka a další projekty
ČSÚZ nechal zhotovit bustu T. G. Masaryka pro Českou besedu Sarajevo v BH
ČSÚZ podruhé finančně přispěl České škole bez hranic v Bruselu zejména na výuku českého jazyka a další projekty
ČSÚZ zakoupil interaktivní tabuli pro katedru bohemistiky univerzity v běloruském Minsku
ČSÚZ zakoupil magic box pro českou mateřskou školu Ferdy Mravence v Daruvaru
ČSÚZ zorganizoval třítýdenní kurz českého jazyka pro účastníky z USA s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky
ČSÚZ zakoupil výtvarné potřeby pro českou mateřskou školu Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ uhradil předplatné časopisů pro české školy v Chorvatsku
ČSÚZ finančně přispěl na učebnice pro žáky českých škol v Chorvatsku
ČSÚZ vybavil novou třídu jeslí v Obecné a sekundární škole Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ zakoupil malířské stojany pro zajištění výtvarné výchovy gymnázia Školského spolku Komenský ve Vídni, včetně uhrazení dopravy
ČSÚZ uhradil předplatné časopisů pro gymnázium v Daruvaru
ČSÚZ zakoupil didaktický materiál pro žáky české základní školy a mateřské školy v Daruvaru
ČSÚZ zakoupil didaktické pomůcky pro mateřskou školu v Daruvaru
ČSÚZ zakoupil didaktické a sportovní potřeby pro českou základní školu a mateřskou školu v Daruvaru
ČSÚZ zakoupil výtvarné potřeby pro základní českou školu a mateřskou školu v Daruvaru
ČSÚZ zakoupil didaktické a cvičební pomůcky pro českou základní školu a mateřskou školu v Daruvaru
ČSÚZ zakoupil pro katedru bohemistiky univerzity v běloruském Minsku technické vybavení
ČSÚZ zakoupil didaktické pomůcky pro českou základní školu a mateřskou školu v Daruvaru (1. etapa)
ČSÚZ zakoupil výtvarné potřeby pro českou základní školu a mateřskou školu v Daruvaru a ve Vídni
ČSÚZ zakoupil didaktické pomůcky pro českou základní školu a mateřskou školu v Daruvaru (2. etapa)
ČSÚZ uhradil předplatné časopisů pro katedry bohemistiky univerzit v Moskvě, Petrohradu, Kyjevě, Lvově, Minsku a Baku
ČSÚZ finančně přispěl na vydávání časopisu Čechoaustralan v Austrálii
ČSÚZ uhradil předplatné časopisů pro gymnázium v Daruvaru
ČSÚZ vybavil českou literaturou knihovnu české základní školy v Daruvaru
Pravidelné informace o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v časopise Leaders Magazine

 

PROJEKTY V LETECH