2015

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2015:

 

ČSÚZ uhradil předplatné časopisu pro gymnázium Daruvar v Chorvatsku
ČSÚZ finančně přispěl na projekty České školy bez hranic v Londýně
ČSÚZ zakoupil a zaslal 10 počítačů pro českou školu J. Růžičky v Končenici v Chorvatsku
ČSÚZ finančně přispěl na vydávání časopisu Čechoaustralan
ČSÚZ finančně přispěl na nákup multifunkčního počítače pro českou školu J. Růžičky v Končenici v Chorvatsku
ČSÚZ finančně přispěl na počítačové vybavení pro Školský spolek Komenský ve Vídni
ČSÚZ zakoupil výtvarné pomůcky pro gymnázium Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ uhradil zhotovení krojů pro soubor Marjánka Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ uhradil předplatné časopisů pro katedry bohemistiky univerzit v Kyjevě, Lvově, Minsku, Moskvě, Petrohradě a Baku
ČSÚZ finančně přispěl na Reprezentační a maturitní ples Školského spolku Komenský ve Vídni – úhrada hudebních těles
ČSÚZ finančně přispěl na Reprezentační a maturitní ples Školského spolku Komenský ve Vídni – úhrada pronájmu sálů
ČSÚZ finančně přispěl Svazu Čechů v Republice Chorvatsko na Sympozium o českém jazyce
ČSÚZ zakoupil 2 magic boxy pro Školský spolek Komenský ve Vídni
ČSÚZ finančně přispěl na pořádání Konference Komenského akademického klubu v USA
ČSÚZ zakoupil 2 magic boxy pro Českou školu Komenského v Daruvaru a Českou školu v Končenici v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil 3 interaktivní tabule pro Školský spolek Komenský ve Vídni
ČSÚZ uhradil náklady na instalaci interaktivních tabulí ve Vídni
ČSÚZ zakoupil 3 interaktivní tabule pro Českou školu Komenského v Daruvaru a 1 interaktivní tabuli pro Českou školu v Končenici v Chorvatsku
ČSÚZ uhradil náklady na instalaci interaktivních tabulí v Daruvaru a Končenici v Chorvatsku

 

PROJEKTY V LETECH