2014

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2014:

 

ČSÚZ finančně přispěl na pořízení počítačů k interaktivním tabulím pro Školský spolek Komenský ve Vídni
ČSÚZ finančně přispěl na pořízení nových krojů pro dětský soubor Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ finančně přispěl na maturitní a reprezentační ples Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ finančně přispěl na pořízení tonerů do tiskáren a nákup nové kopírky pro českou základní školu v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ nakoupil učebnice českého jazyka pro účastníky třítýdenního kurzu českého jazyka v Praze - studenty českých škol v zahraničí a studenty kateder bohemistiky zahraničních univerzit
ČSÚZ zakoupil výtvarné pomůcky pro Školský spolek Komenský ve Vídni
ČSÚZ finančně přispěl na Sympozium o českém jazyce v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ poskytl finanční příspěvek k podpoře mladých výtvarníků – mezinárodní výstava FIGURAMA
ČSÚZ finančně přispěl na vydávání časopisu Komenského akademického klubu v USA
ČSÚZ zakoupil 5 interaktivních tabulí pro Školský spolek Komenský ve Vídni
ČSÚZ zakoupil 2 magic boxy pro českou mateřskou školu Školského spolku Komenský ve Vídni
ČSÚZ zakoupil 2 magic boxy pro českou mateřskou školu Ferdy Mravence v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil 4 interaktivní tabule pro českou základní školu v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil výtvarné pomůcky pro českou mateřskou školu Ferdy Mravence v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil výtvarné pomůcky pro českou školu Ivanovo Selo v Chorvatsku
ČSÚZ finančně přispěl na pořízení internetu pro českou školu v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil 4 notebooky pro českou školu v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ nakoupil školní a výtvarné pomůcky pro Školský spolek Komenský ve Vídni
ČSÚZ zaplatil předplatné časopisů pro gymnázium v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ finančně přispěl na vydávání časopisu Čechoaustralan v roce 2015
ČSÚZ zaplatil předplatné časopisů na rok 2015 univerzitám v Kyjevě, Lvově a Minsku
Pravidelné informace o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v časopise Leaders Magazine

 

PROJEKTY V LETECH