2013

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2013:

 

ČSÚZ finančně přispěl na Reprezentační a maturitní ples Školského spolku „Komenský“ ve Vídni
ČSÚZ zakoupil školní pomůcky pro Školský spolek „Komenský“ ve Vídni
ČSÚZ vybavil šatny mateřské školy v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ přispěl Svazu Čechů v Republice Chorvatsko na Sympozium o českém jazyce
Pro Komenského akademický klub v New Yorku přispěl ČSÚZ na organizaci konference Hodnocení a financování vědy
Pro Slavic American Sokol přispěl ČSÚZ na projekt Česká a slovenská škola
Krajanskému spolku DOMOV v Basileji ve Švýcarsku přispěl ČSÚZ na provoz klubovny
ČSÚZ přispěl na provoz České školy bez hranic v Bruselu
ČSÚZ přispěl na provoz České školy bez hranic v Londýně
Pro Školský spolek „Komenský“ ve Vídni zakoupil CSÚZ výtvarné pomůcky
Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro studenty českých škol v zahraničí, krajany a bohemisty
Zakoupení jedné interaktivní tabule; druhou daroval člen ČSÚZ, pro Školský spolek Komenský ve Vídni
Finanční příspěvek na počítače a vybavení k interaktivní tabuli pro Školský spolek Komenský ve Vídni
Finančně přispěl na školení k interaktivní tabuli pro Školský spolek Komenský ve Vídni
Finanční příspěvek na vydávání časopisu Čechoaustralan v Melbourne v Austrálii
Finanční příspěvek na tonery do tiskáren pro Českou školu v chorvatském Daruvaru
Zaplatil předplatné časopisů na rok 2014 pro univerzitu ve Lvově
Zaplatil předplatné časopisů na rok 2014 pro univerzity v Kyjevě a Minsku
Pravidelné informace o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v časopise Leader´s Magazine

 

PROJEKTY V LETECH