2012

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2012:

 

ČSÚZ finančně přispěl na provoz České škole bez hranic v Belgii
ČSÚZ finančně přispěl na provoz České školy bez hranic v Londýně
Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro studenty českých škol v zahraničí, krajany a bohemisty
ČSÚZ zakoupil bronzovou bustu T. G. Masaryka pro Český národní dům T. G. Masaryka v chorvatské Rijece
ČSÚZ finančně přispěl na maturitní ples Školského spolku „Komenský“ ve Vídni
ČSÚZ finančně přispěl na aktivity krajanského spolku Domov v Basileji ve Švýcarsku
ČSÚZ finančně přispěl Svazu Čechů v Republice Chorvatsko na zorganizování kurzu českého jazyka pro novináře krajanského časopisu „Jednota“ a učitele češtiny
ČSÚZ uhradil předplatné časopisů pro bohemisty univerzit v Kyjevě, Lvově, Sankt Petěrburgu a Minsku
ČSÚZ uhradil předplatné časopisů pro gymnázium v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ finančně přispěl na vydání jubilejní publikace k výročí založení Školského spolku „Komenský“ a české školy ve Vídni
ČSÚZ finančně přispěl na vybavení knihovny katedry bohemistiky v Minsku v Bělorusku
ČSÚZ finančně přispěl na vydávání krajanského časopisu „Čechoaustralan“ v Austrálii
ČSÚZ zakoupil výtvarné pomůcky pro mateřskou školu v Daruvaru v Chorvatsku a mateřskou školu Školského spolku „Komenský“ ve Vídni v Rakousku
Pravidelné informace o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v časopise Leader´s Magazine

 

PROJEKTY V LETECH