2010

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2010:

 

ČSÚZ vybavil české mateřské školy v Daruvaru v Chorvatsku nábytkem a výtvarnými potřebami
ČSÚZ zakoupil hudební nástroje pro folklorní soubory Svazu Čechů v Chorvatsku
ČSÚZ finančně přispěl na maturitní a reprezentační ples Školského spolku „Komenský“ ve Vídni
ČSÚZ zajistil a uhradil předplatné českých časopisů pro katedry bohemistiky univerzit v Sankt Petěrburgu v Rusku a ve Lvově a Kyjevě na Ukrajině
Na učebnice, pomůcky a provozní náklady České školy bez hranic při Českém krajanském spolku Beseda v Belgii ČSÚZ finančně přispěl
ČSÚZ finančně přispěl na provoz divadla JEN TAK při Českém sdružení v Belgii
ČSÚZ finančně přispěl na oslavy 100. výročí krajanského spolku Domov Basilej ve Švýcarsku
ČSÚZ finančně přispěl na projekty Slavic American Sokol v USA
ČSÚZ zaslal finanční příspěvek na provoz České školy bez hranic v Londýně
ČSÚZ finančně podpořil aktivity Školského spolku „Komenský“ ve Vídni – oslava školy a koncert žáků
ČSÚZ uhradil zhotovení taneční obuvi pro další 2 folklorní soubory v Chorvatsku
ČSÚZ pořídil výpočetní techniku pro katedru bohemistiky univerzity v běloruském Minsku
Pro krajanský spolek Čechohrad na Ukrajině zakoupil ČSÚZ učebnice českého jazyka, pohádky a CD
ČSÚZ nakoupil učebnice a další knižní fond pro školní knihovnu české školy v Daruvaru v Chorvatsku
Pro krajanský spolek Čechohrad na Ukrajině zakoupil ČSÚZ přehrávač na CD
ČSÚZ zakoupil výtvarné pomůcky a CD pro další 3 krajanské spolky na Ukrajině
ČSÚZ zakoupil výtvarné pomůcky a CD pro Školský spolek „Komenský“ ve Vídni
Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany, žáky českých škol a studenty bohemistiky
ČSÚZ zajistil výpočetní techniku pro katedru bohemistiky univerzity ve Lvově na Ukrajině
ČSÚZ zakoupil technické vybavení pro mateřskou školu v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil další knižní fond pro knihovnu české školy v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ uhradil předplatné časopisů pro krajanský spolek v Lakattii v Sýrii
ČSÚZ zajistil zhotovení krojů pro děti z krajanského spolku v Lakattii v Sýrii
ČSÚZ finančně přispěl katedře bohemistiky univerzity ve Lvově na Ukrajině na vydání učebnice „Čeština pro Ukrajince“
ČSÚZ zakoupil další výtvarné pomůcky pro žáky Školského spolku „Komenský“
Pravidelné informace o ČSÚZ jsou publikovány v časopisech Český dialog a Leader´s Magazine

 

PROJEKTY V LETECH