2009

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2009:

 

ČSÚZ vybavil dětské hřiště pro českou mateřskou školu v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil technické vybavení pro českou mateřskou školu v Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil technické vybavení pro českou redakci Rádia Daruvar v Chorvatsku
Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany, studenty z krajanských škol a studenty bohemistiky
ČSÚZ uhradil náklady na zhotovení taneční obuvi pro 3 soubory Českých besed v Chorvatsku a pro 1 soubor Svazu Slováků v Chorvatsku
Pro 5 studentů – dětí našich krajanů ve Venezuele – uhradil ČSÚZ náklady na účast v letní škole na Univerzitě Palackého v Olomouci
ČSÚZ finančně podpořil projekty našich krajanů na Ukrajině
ČSÚZ finančně přispěl na rekonstrukci školní jídelny a vybavení nábytkem počítačové třídy v české škole v Daruvaru v Chorvatsku
Pro Kids Art Club v Londýně zajistil ČSÚZ knižní fond a uhradil část provozních nákladů
ČSÚZ finančně podpořil aktivity krajanského spolku Sokol Washington
Českému spolku v Košicích zakoupil ČSÚZ klavír s příslušenstvím a ozvučením pro jejich ženský pěvecký sbor a knižní odměny pro účastníky dětské výtvarné soutěže
Další knižní fond zakoupil ČSÚZ pro českou školu v Končenici v Chorvatsku
ČSÚZ podpořil projekty Českého krajanského spolku Beseda a Českou školu bez hranic v Belgii
ČSÚZ uhradil náklady na dopravu a ubytování souboru Holubička z Chorvatska na Slováckých slavnostech a České besedy Dúbrava do České republiky
ČSÚZ přispěl na rekonstrukci školy a dětského hřiště Školského spolku „Komenský“ ve Vídni
Krajanskému spolku v Lattakii v Sýrii zaslal ČSÚZ DVD s českými filmy
Pro české školy v Chorvatsku zakoupil ČSÚZ učebnice českého jazyka
ČSÚZ finančně přispěl na vydávání krajanského časopisu Čechoaustralan
Celosvětové Společnosti pro vědy a umění v USA ČSÚZ finančně přispěl na konání jubilejního 25. kongresu, který se bude konat v České republice v roce 2010
Pravidelné informace o ČSÚZ jsou publikovány v časopisech Český dialog a Leader´s Magazine

 

PROJEKTY V LETECH