2008

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2008:

 

Vedení výuky výtvarného kroužku školy Školského spolku „Komenský“ ve Vídni
ČSÚZ zakoupil vypalovací pec pro výtvarný kroužek Školského spolku „Komenský“ ve Vídni
ČSÚZ zakoupil výpočetní techniku pro katedru bohemistiky univerzity ve Lvově na Ukrajině
ČSÚZ zakoupil materiálové vybavení pro umělecké soubory Českých besed v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil sportovní vybavení pro školní střelecký kroužek české školy v Končenici v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil vybavení uměleckým souborům Svazu Slováků v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil hudební nástroje uměleckým souborům Svazu Slováků v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil výuková CD pro katedry bohemistiky ve Lvově, Kyjevě na Ukrajině a v Sankt Petěrburgu v Rusku
ČSÚZ zakoupil 15 notebooků pro gymnázium Školského spolku „Komenský“
ČSÚZ finančně přispěl na rekonstrukci počítačové učebny a rekonstrukci mateřské školy Školského spolku „Komenský“ ve Vídni
Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany, studenty krajanských škol a studenty bohemistiky
ČSÚZ zakoupil výtvarné pomůcky pro české mateřské školy v Chorvatsku
ČSÚZ dodal výpočetní techniku a další vybavení pro počítačové třídy českých základních škol v Daruvaru a Končenici v Chorvatsku
ČSÚZ zaslal další knižní fond pro knihovnu české školy v Končenici v Chorvatsku
Pravidelné informace o ČSÚZ jsou publikovány v měsíčníku Český dialog

 

PROJEKTY V LETECH