2007

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2007:

 

ČSÚZ finančně zajistil rekonstrukci a vybavení náčiním tělocvičny „Školského spolku „Komenský“ ve Vídni
ČSÚZ zakoupil CD a knihy s vlastivědnou tematikou pro Katedru bohemistiky Národní univerzity Ivana Franka ve Lvově na Ukrajině
Krajanský spolek Česká beseda ve Lvově na Ukrajině byl vybaven knižním fondem a DVD
ČSÚZ financoval předplatné dvou jazykovědných časopisů pro bohemisty v Kyjevě, Lvově a Sankt Petěrburgu
ČSÚZ zaslal výukové CD pro bohemisty ve Lvově a české škole v Daruvaru
ČSÚZ vybavil dalším sportovním náčiním a výtvarnými potřebami Školský spolek „Komenský“ ve Vídni
ČSÚZ zaslal velké množství didaktických pomůcek pro české školy v Chorvatsku
ČSÚZ uhradil zhotovení taneční obuvi pro umělecké soubory Holubička a Jetelíček a zakoupil kontrabas pro soubor v Záhřebu v Chorvatsku
Další skříně s výtvarnými pomůckami byly zaslány základním a mateřským školám v Daruvaru a Končenici a dalším malotřídkám v Chorvatsku za pomoci českého velvyslanectví v Záhřebu
Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany, studenty krajanských škol a studenty bohemistiky
Vedení výuky výtvarného kroužku školy Školského spolku „Komenský“ ve Vídni
ČSÚZ zaslal další učební a výtvarné pomůcky pro české školy v Chorvatsku
ČSÚZ zaslal DVD pro krajany v Sýrii
ČSÚZ zaslal DVD pro české školy v Daruvaru a Končenici v Chorvatsku
ČSÚZ zaslal výtvarné pomůcky, televizor a video pro Školský spolek „Komenský“ ve Vídni
Finanční příspěvek byl zaslán Českému krajanskému spolku Beseda v Belgii
ČSÚZ zakoupil výpočetní techniku pro dalších 5 tříd českým školám v Chorvatsku
ČSÚZ zakoupil technické vybavení pro českou redakci Rádia Daruvar
Pravidelné informace o ČSÚZ jsou publikovány v měsíčníku Český dialog

 

PROJEKTY V LETECH