2006

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2006:

 

Za významné pomoci českého velvyslanectví v chorvatském Záhřebu byl předán dar ČSÚZ školám v Daruvaru a Končenici – bylo vybaveno 6 tříd počítačovou a vizuální technikou
Pro Školský spolek „Komenský“ ve Vídni zakoupil ČSÚZ počítačovou a vizuální techniku pro další 3 třídy – v současnosti má díky ČSÚZ možnost výuky stejnou technikou již 9 tříd
Pro Klub T. G. Masaryka v bulharském Plovdivu zakoupil ČSÚZ DVD a CD
ČSÚZ zahájil další projekt – úprava a kompletní vybavení tělocvičny školy ve Vídni
ČSÚZ zajistil vydání učebních textů pro studenty bohemistiky na Lvovské univerzitě na Ukrajině
Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany a studenty bohemistiky
Vedení výuky výtvarného kroužku školy Školského spolku „Komenský“ ve Vídni
ČSÚZ zakoupil učební texty a CD pro krajanský spolek Sokol Melbourne v Austrálii
ČSÚZ finančně podpořil účast uměleckého souboru z Náchoda na festivalu hudeb v Chorvatsku
Pravidelné informace o ČSÚZ jsou publikovány v měsíčníku Český dialog

 

PROJEKTY V LETECH