2005

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2005:

 

ČSÚZ daroval hudební nástroje pro školy v Končenici a Daruvaru v Chorvatsku
ČSÚZ vybavil videotechnikou, encyklopediemi a beletrií mateřské, základní a střední školy ve Vídni
ČSÚZ nakoupil knižní fond pro knihovnu české školy a školky v chorvatském Daruvaru a Končenici
ČSÚZ dovybavil knihovnu základní školy v Končenici
Předání vybavení audiovizuální a počítačové učebny katedry bohemistiky na Filologické fakultě Státní univerzity v Sankt Petěrburgu
Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany a studenty bohemistiky
ČSÚZ dodal skříně s výtvarnými pomůckami mateřskou školu a školku v chorvatském Daruvaru
ČSÚZ dodal výtvarné pomůcky pro školu a školku Školského spolku „Komenský“ ve Vídni
Zástupci ČSÚZ se zúčastnili zasedání Komise pro dějiny Čechů v zahraničí na Univerzitě Palackého v Olomouci
ČSÚZ předal další hudební nástroje pro školní dechové soubory v Daruvaru a Končenici v Chorvatsku
Další vybavení výtvarnými pomůckami školy v Končenici a Daruvaru v Chorvatsku a mateřskou školku v Daruvaru počítačem a barevnými tiskárnami, 4 sadami DVD, sportovními potřebami atd.
ČSÚZ vybavil počítači, barevnými tiskárnami a 3 sadami DVD vídeňské školy a školky Školského spolku „Komenský“ a pro mateřskou školku dodal množství hraček, knih s českými pohádkami a rádio s přehrávačem
Vedení výuky výtvarného kroužku školy Školského spolku „Komenský“ ve Vídni
ČSÚZ dodal výtvarné potřeby pro výuku žáků slovenské školy v Iloku v Chorvatsku
ČSUZ vybavil počítačové multimediální pracoviště pro dětské kroužky a spolek Československý klub T. G. Masaryka v Sofii v Bulharsku
Pravidelné informace o ČSÚZ jsou publikovány v měsíčníku Český dialog

 

PROJEKTY V LETECH