2004

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2004:

 

Vybavení mateřské školky Ferdy Mravence v Daruvaru a mateřské školky v Končenicích v Chorvatsku skříněmi s výtvarnými potřebami
ČSÚZ vybavil knihovnu školy v Končenicích v Chorvatsku
Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany a studenty bohemistiky
Pro Školský spolek „Komenský“ ve Vídni vybavil ČSÚZ kuchyň mateřské školky nábytkem
Vedení výuky výtvarného kroužku školy Školského spolku „Komenský“ ve Vídni
Veřejná sbírka organizovaná ČSÚZ pro památník T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Košicích – slavnostní odhalení se konalo dne 29. října 2004

 

PROJEKTY V LETECH