2002

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2002:

 

V Užhorodě na Zakarpatské Ukrajině byl slavnostně odhalen předsedou Senátu PČR JUDr. Petrem Pithartem památník T. G. Masaryka, jehož realizátorem byl ČSÚZ
Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany, studenty krajanských škol a studenty bohemistiky

 

PROJEKTY V LETECH