2001

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2001:

 

ČSÚZ vybavil třemi videopřístroji, přehrávači, sadami videokazet a jednou videokamerou českou základní školu J. A. Komenského v chorvatském Daruvaru. Po jednom přístroji byla vybavena i česká mateřská škola Ferdy Mravence v Daruvaru se slavnostním odhalením plastiky Ferdy Mravence – dar ČSÚZ
Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany a studenty krajanských škol
České škole Školského spolku „Komenský“ ve Vídni daroval ČSÚZ soubor encyklopedických publikací
29. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy „Lidice 2001“ byl ČSÚZ jedním ze spolusponzorů

 

PROJEKTY V LETECH