2000

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2000:

 

Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany a studenty krajanských škol
V hlavním městě Mexika Mexico City byla odhalena socha s pamětní deskou T. G. Masaryka, jejíž projekt koordinoval ČSÚZ. Odhalení se z české strany zúčastnili předseda ČSÚZ Jaromír Šlápota, manželka premiéra ČR a členka ČSÚZ Ivana Zemanová, čestný prezident ČSÚZ Antonín Šimek a primátor hl. města Prahy Jan Kasl
28. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy „Lidice 2000“ byl ČSÚZ jedním ze spolusponzorů

 

PROJEKTY V LETECH