StarŠÍ PROJEKTy (1999–1990)

 1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v letech 1999–1990:

 2. Rok 1999
  ČSÚZ daroval bustu J. A. Komenského české základní škole J. A. Komenského v chorvatském Daruvaru, která byla slavnostně odhalena při otevření nové přístavby školy
  Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany a studenty krajanských škol
  Pro Spolek rodáků z českých zemí a ze Slovenska ve Francii věnoval ČSÚZ 20 učebnic českého jazyka a 20 LP desek sokolských pochodů Františka Kmocha, nahraných orchestrem a sborem Václava Hybše
  27. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy „Lidice 1999“ byl ČSÚZ jedním ze spolusponzorů
  ČSÚZ finančně podpořil koncertní turné po ČR Richarda Urbiše, amerického klavíristy s českými kořeny
  Rok 1998
  Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany a studenty krajanských škol
  26. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy „LIDICE 1998“ byl ČSÚZ jedním ze spolusponzorů
  Rok 1997
  Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany a studenty krajanských škol
  25. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy „Lidice 1997“ se podílel ČSÚZ jako spoluorganizátor
  Rok 1996
  V Postupimi Babelsbergu se konala „Česká slavnost tkalců“, na kterou daroval ČSÚZ ceny do tomboly
  Třítýdenní kurz české jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany a studenty krajanských škol
  24. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy „Lidice 1996“ se podílel ČSÚZ jako spoluorganizátor
  Rok 1995
  Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany a studenty krajanských škol
  23. ročníku mezinárodní dětské výtvarné výstavy „Lidice 1995“ se podílel ČSÚZ jako spoluorganizátor
  Rok 1994
  Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany a studenty krajanských škol
  ČSÚZ daroval redakci vydavatelství Jednota v chorvatském Daruvaru kompletní počítač s tiskárnou
  22. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy „Lidice 1994“ se podílel ČSÚZ jako spoluorganizátor
  Rok 1993
  Ze sídla ČSÚZ odvezena humanitární pomoc (učebnice, knihy, školní pomůcky a mapy) pro české školy v Chorvatsku. Šlo o dar české vlády zajišťovaný prostřednictvím ČSÚZ
  Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro krajany a studenty krajanských škol
  Rok 1992
  V „české vesnici“ Rixdorfu v berlínské čtvrti Neuköln byla odhalena socha
  J. A. Komenského, jejímž autorem byl člen ČSÚZ akad. sochař Josef Vajce. Následně bylo zahájeno budování Parku J. A. Komenského
  Třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním Československa pro krajany a studenty z krajanských škol
  V Nowewsi u Postupimi byla odhalena pamětní deska J. A. Komenského – dar ČSÚZ – jejímž autorem byl sochař Igor Kitzberger
  ČSÚZ byl iniciátorem a organizátorem realizace Pamětní desky českým vystěhovalcům při příležitosti 500. výročí objevení Nového světa, umístěné v budově Masarykova nádraží v Praze
  Rok 1991
  Ve spolupráci s ČSÚZ byla v bruselském pavilonu na Všeobecné československé výstavě v Praze instalována expozice Československé národní rady americké
  ČSÚZ zorganizoval na Všeobecné československé výstavě v Praze vystoupení folklorního souboru Spolku rodáků z Československa ve Francii „Naděje“
  Krajanským spolkům ve Vídni byly zapůjčovány české filmy k promítání.
  Dva čtyřtýdenní kurzy českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním Československa pro krajany – v červencovém bylo 45 účastníků z USA, v srpnovém 16 účastníků z Evropy
  Pro české školy postižené vojenskými akcemi v Chorvatsku zajistil a uhradil ČSÚZ učebnice.
  V roce 1991 vydával ČSÚZ časopis Svět Čechů a Slováků, od 3. čísla přejmenovaný na Svět a domov. Vyšlo 5 čísel (5. číslo jako dvojčíslo 5-6).
  Od roku 1991 jsou v sídle ČSÚZ pořádány pravidelné besedy se zahraničními diplomaty zastupitelských úřadů v České republice a s významnými osobnostmi z politické, veřejné a kulturní sféry a další různá společenská setkání.
  Rok 1990
  ČSÚZ zprostředkoval konferenci krajanských spolků ze Švýcarska s VŠE, po níž se rozvinula dlouhodobější spolupráce mezi těmito institucemi.
  V červenci se uskutečnily dva čtyřtýdenní kurzy českého jazyka pro účastníky z USA – jeden v Praze (40 účastníků) a jeden v Brně (19 účastníků).
  Od roku 1990 vydávání měsíčního Bulletinu ČSÚZ – do roku 1998 ve formátu A4, od roku 1999 ve formátu A5 s novou grafickou úpravou. V letech 1995 až 2009 vydávání samostatné měsíční přílohy „O čem píše krajanský tisk“, od roku 2010 je tato příloha zařazena ve zkrácené podobě do Bulletinu ČSÚZ.
  V roce 1990 vyšlo ještě 9 čísel časopisu Československý svět, který ČSÚZ vydával od roku 1946.
 3.  

PROJEKTY V LETECH